Shri Siddaramaiah
Shri Siddaramaiah

Hon'ble Chief Minister

Govt of Karnataka

Energisation of Gangakalyana IP sets

DK Shivakumar
Shri D.K.Shivakumar

Hon'ble Minister for Energy

Govt of Karnataka